Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavilon aviární medicíny - zhotovitel stavby
Odesílatel Marek Buriška
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2013 07:19:48
Předmět Dodatečné informace č. 6

Dodatečné informace č. 6


Přílohy
- 01-6a VFU_standardy.pdf (489.35 KB)
- 01-6 Dodatecne info 6.pdf (465.35 KB)