Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba účelově produkční stáje Nový Dvůr
Odesílatel Miroslava Škarková
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 13:00:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

tímto zadavatel této veřejné zakázky uveřejňuje odpovědi na přijaté vysvětlení a doplňuje zadávací dokumentaci o chybějící dokumenty- Stavebně konstrukční řešení (statiku) a Požárně bezpečnostní řešení. Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.12. 2020.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (731.07 KB)
- Stavebně konstrukční řešení stavby.pdf (1.36 MB)
- Požárně bezpečnostní řešení stavby-textová část.pdf (965.28 KB)
- Požárně bezpečnostní řešení stavby-výkresová část.pdf (1.44 MB)