Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úklidové práce v objektech VFU Brno
Odesílatel Jiří Sobotka
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2020 12:59:50
Předmět Výzva

Výzva


Přílohy
- 0-0-0 Výzva k podání nabídek - Úklidové práce v objektech VFU Brno.pdf (301.87 KB)