Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavilon aviární medicíny - zhotovitel stavby
Odesílatel Marek Buriška
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2013 07:17:27
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.zip (243.50 KB)