Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na nákup přípravků pro ochranu rostlin 2020
Odesílatel Miroslava Škarková
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2020 14:31:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VFU Brno ŠZP Nový Jičín jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin 2020“ oznamuje technickou chybu v příloze č. 3 - Seznam přípravků POR, která byla zjištěna u výpočtu skupiny přípravků B. Předmětem změny je oprava vzorce buňky O44 v přípravcích skupiny B (Fungicidní přípravky), který nezahrnoval přičtení buněk O41-O43 do celkové ceny celkem za tuto skupinu přípravků.
Prosíme dodavatele o použití Seznam přípravků POR po opravě technické chyby, který je součástí této změny v zadávací dokumentaci.


Přílohy
- Oznámení o technické chybě výpočtu v seznamu přípravků POR 2020.pdf (277.51 KB)
- Příloha č. 3- Seznam přípravků POR po opravě technické chyby.xlsx (43.50 KB)