Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kurzy manažerských dovedností II.
Odesílatel Marek Buriška
Organizace odesílatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [IČO: 62157124]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2013 08:34:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Přílohou Vám zasílám Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku „Kurzy manažerských dovedností II.“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f), § 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod zn. C131046


Přílohy
- 0.0 Vyzva k podani nabidky.pdf (599.07 KB)